Posts

Progetiigri tunnikava Tähine taevas

Image
Tähine taevas Teema läbimiseks kasutatakse Quirkbot komplekti Tutvustava juhendi leiad SIIT Õppeaine ja -valdkond: Keel ja kõne, matemaatika, mina ja keskond, kunst Klass, vanus või haridustase: Alusharidus 5-7a lapsed Tunni kesvus: 45 minutit Tunni teemad (sh alateemad):       Tähine taevas Tutvumine universumi ja maakeraga. Päeva ja öö vaheldumine Tutvumine Quirkbot komplektiga ja seal leiduvate võimalustega Meisterdatud tähe programmeerimine Valminud tähe tutvustamine kaaslastele, jäädvustamine video, fotode näol Õpitud teadmiste kordamine Tase: Eelkooliealised lapsed Autor: Annika Aas Tunni eesmärgid: Tutvub mõistetega universum ja maakera Teab, mida tähendab päeva ja öö vaheldumine Saab ülevaate erinevatest planeetidest Tutvub Quirkbot robotikomplekti ja programmeerimisvõimalustega Milliseid üld- ja ainepädevusi (sh läbivad teemad) toetatakse: Mina ja keskkond: Saab ülevaate planeetidest; saab esmase ülevaate robootikast ja programmeerimisest