Posts

Progetiigri tunnikava Tähine taevas

Image
Tähine taevasTeema läbimiseks kasutatakse Quirkbot komplekti


Tutvustava juhendi leiad SIIT

Õppeaine ja -valdkond: Keel ja kõne, matemaatika, mina ja keskond, kunst
Klass, vanus või haridustase: Alusharidus 5-7a lapsed
Tunni kesvus: 45 minutit
Tunni teemad (sh alateemad):
      Tähine taevas
Tutvumine universumi ja maakeraga. Päeva ja öö vaheldumineTutvumine Quirkbot komplektiga ja seal leiduvate võimalustegaMeisterdatud tähe programmeerimine Valminud tähe tutvustamine kaaslastele, jäädvustamine video, fotode näolÕpitud teadmiste kordamineTase: Eelkooliealised lapsed
Autor: Annika Aas

Tunni eesmärgid:
Tutvub mõistetega universum ja maakeraTeab, mida tähendab päeva ja öö vaheldumineSaab ülevaate erinevatest planeetidest Tutvub Quirkbot robotikomplekti ja programmeerimisvõimalustegaMilliseid üld- ja ainepädevusi (sh läbivad teemad) toetatakse:
Mina ja keskkond: Saab ülevaate planeetidest; saab esmase ülevaate robootikast ja programmeerimisestKeel ja kõne: Nimetab vähemalt 3 planeeti, kirjeldab p…