Progetiigri tunnikava Tähine taevas

Tähine taevasTeema läbimiseks kasutatakse Quirkbot komplekti

Related image
Tutvustava juhendi leiad SIIT

Õppeaine ja -valdkond: Keel ja kõne, matemaatika, mina ja keskond, kunst
Klass, vanus või haridustase: Alusharidus 5-7a lapsed
Tunni kesvus: 45 minutit
Tunni teemad (sh alateemad):
      Tähine taevas
 • Tutvumine universumi ja maakeraga. Päeva ja öö vaheldumine
 • Tutvumine Quirkbot komplektiga ja seal leiduvate võimalustega
 • Meisterdatud tähe programmeerimine
 • Valminud tähe tutvustamine kaaslastele, jäädvustamine video, fotode näol
 • Õpitud teadmiste kordamine
Tase: Eelkooliealised lapsed
Autor: Annika Aas

Tunni eesmärgid:
 • Tutvub mõistetega universum ja maakera
 • Teab, mida tähendab päeva ja öö vaheldumine
 • Saab ülevaate erinevatest planeetidest
 • Tutvub Quirkbot robotikomplekti ja programmeerimisvõimalustega
Milliseid üld- ja ainepädevusi (sh läbivad teemad) toetatakse:
 • Mina ja keskkond: Saab ülevaate planeetidest; saab esmase ülevaate robootikast ja programmeerimisest
 • Keel ja kõne: Nimetab vähemalt 3 planeeti, kirjeldab päeva ja öö vaheldumist, kasutab kõnes õiget hääldust, sobivaid grammatilisi vorme ja mitmekesist lauseehitust
 • Matemaatika:Mõõdab esemete pikkust kokkulepitud mõõteühiku kaudu; 
 • Kunst: Kasutab materjale sihilikult ja ohutult.
Õpitulemused:
 • Teeb vahet erinevatel planeetidel
 • Saab ülevaate robootikast ja programmerimisest
 • Viib etteantud töö lõpuni
 • Kordab varem õpitud teadmisi
Mõisted:
Programmeerimine, robootika. LED tuli, upload, save, universum, planeedid, gloobus

Õpilaste eelteadmised ja -oskused:
Laps on varem tutvunud gloobusega, eelnevalt tutvunud Quirkbot robotikomplekti ja programmeerimisvõimalustega

Eelnevad vajalikud tegevused õpetajale/õpilasele:
Õpetaja on paigutanud lapsed istuma nii, et kõik näeksid projektoril näidatavat õppematerjali. Lapsed on paigutatud istuma gruppidesse (igas grupis 3 last). Õpetaja on allalaadinud powerpoint esitlused planeetide tutvustamiseks, lisaks tutvustava video Quirkbot komplekti kohta.  Õpetaja on valmis pannud "Vilkuba tähe" ehitamiseks ja programmeerimiseks vajalikud õppematerjalid. Õpetaja on eelnevalt iseseisvalt tutvunud Quirkbot robotikomplekti ja programmeerimisvõimalustega ning kontrollinud seadmete omavahelist ühendumist.

Tunniks vajalikud materjalid, vahendid, tarkvara ja veebiaadressid:
Gloobus, taskulamp (igale töögruppile 1), projektor (jm tehnilised vahendid), Quirkbot komplektid, sülearvuti, fotoaparaat,  meisterdamismaterjalid
Slideshow on leitav: SIIT

TUNNI KÄIK
 • Sissejuhatavas osas tutvutakse teemaga, saadakse ülevaade gloobusest ning uuritakse päeva ja öö vaheldumist.
 • Põhiosas tutvutakse Quirkbot komplekti ning seal leiduvate materjalidega. Uuritakse programmeerimist ning konstrueeritakse vastavalt etteantud juhendile vilkuv täht.
 • Lõpetavas osas tutvustatakse kaaslastele valminud tähte ning toimub ühine arutelu teema läbimise kohta.
PDF kujul on tunnikava allalaetav SIIT

Hindamine:
Tegevust on võimalik hinnata lähtudes ühise arutelu käigus saadud tagasisidest.

Soovituslik kirjanduse loetelu õpetajale:
Anita Ganeri "Maakera 30 sekundiga"
Clive Gifford "Kosmos 30 sekundiga"
"Mängud maakeral. Loe ja mängi"
Disney "Karupoeg Puhh. Minu esimene entsüklopeedia. Meie maakera."
John Malam "Maakera"
Nikolaux Lenz "1000 maakera saladust"
Felicity Books "Meie maakera"
"Kosmoseraamat. Reisile"
Joonas Sildre. Elina Sildre "Kuukassi koerused kosmoses"
Mauri Kunnas "Kõigi aegade kosmoseraamat"
Jiri Dušek. Jan Pišala "Kosmose atlas"
"Teaduse fantastiline maailm"
"Tähistaevas. Entsüklopeedia"
Tim Furniss "Kosmosetehnika"


Soovituslikud meisterdamisjuhendid:
Ole ise kosmosekangelane
Origami TÄHT (videojuhend)
Minu maakera

Autoriõigused
Materjali koostamisel on lähtutud Creative Commons sisulitsentsi tingimustest CC BY-NC-SA 4.0

Tunnikava on valminud Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi meetme "Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt  (2014-2020.1.03.15-0001) raames.
 

Comments